Asa Branca - Flauta

ASA BRANCA

SOL MI FA# RE MI
DO RE si DO la si
la mi sol sol

sol la si RE RE si DO DO
sol la si RE RE DO si

||: sol sol la si re
RE DO si sol DO
DO si sol do do si la la si

si la sol sol ;||

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

QUERÊNCIA AMADA ( flauta doce)

LUA E FLOR ( FLAUTA )- Osvaldo Montenegro